นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดพิษณุโลก

20 กรกฎาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดพิษณุโลก โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลานิล) โครงการผลิตเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา

  • S__25559049.jpg
  • S__25559055.jpg
  • S__25559058.jpg
  • S__25559059.jpg
  • S__25559060.jpg
  • S__25559061.jpg
  • S__25559063.jpg
  • S__25559064.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 21/07/2017