ลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนบ้านควนลังงา

วันที่ 4 เมษายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนบ้านควนลังงา รับฟังบรรยายสรุป จาก นายอาดัม บาเหมบูงา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 พร้อมกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื่นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรอต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนัจมุดดีน บ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 • timeline_20180404_175721.jpg
 • timeline_20180404_175726.jpg
 • timeline_20180404_175727.jpg
 • timeline_20180404_175734.jpg
 • timeline_20180404_175736.jpg
 • timeline_20180404_175739.jpg
 • timeline_20180404_175748.jpg
 • timeline_20180404_175751.jpg
 • timeline_20180404_175753.jpg
 • timeline_20180404_175806.jpg
 • timeline_20180404_175815.jpg
 • timeline_20180404_175855.jpg
 • timeline_20180404_175902.jpg
 • timeline_20180404_175915.jpg
 • timeline_20180404_175806.jpg
 • timeline_20180404_175815.jpg
 • timeline_20180404_175855.jpg
 • timeline_20180404_175902.jpg
 • timeline_20180404_175915.jpg
 • timeline_20180404_175855.jpg
 • timeline_20180404_175902.jpg
 • timeline_20180404_175919.jpg
 • timeline_20180404_180013.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/04/2018