นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานดครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมมารวยการืเด้น กรุงเทพฯ

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานดครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมมารวยการืเด้น กรุงเทพฯ

 • DSC_8721.JPG
 • DSC_8724.JPG
 • DSC_8731.JPG
 • DSC_8696.JPG
 • DSC_8705.JPG
 • DSC_8714.JPG
 • DSC_8747.JPG
 • DSC_8748.JPG
 • DSC_8770.JPG
 • DSC_8686.JPG
 • DSC_8771.JPG
 • DSC_8773.JPG
 • DSC_8785.JPG
 • DSC_8791.JPG
 • DSC_8794.JPG
 • DSC_8792.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/06/2017