นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่3/2561

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรสัญจร ครั้งที่3/2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โดยพิจารณาในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system การรายงานความคืบหน้า การทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ปี 2561 การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดสด ผ่านระบบ conference ให้กับทุกจังหวัดทราบข้อมูลข่าวสาร ของกรมส่งเสริมการเกษตร

  • 174563A0-BAD0-46FC-BB44-AFEF2E743B13.jpeg
  • C1DFE0B0-72C3-4922-B81B-EF2047FB46F9.jpeg
  • A0627B99-1C02-4E2D-90BB-1901A1BD9D53.jpeg
  • 76FF52D7-EBDA-4010-BCB8-B25865344B29.jpeg
  • F71D75AB-9209-429E-AAE6-F437304BF51C.jpeg
  • BC3222BA-81B5-41D7-99EE-856BD9971CFF.jpeg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/05/2018