วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2562 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตและการตลาดพืชฤดูแล้ง ปี2562/63 และวางแผนดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เพื่อลดผลผลิตข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาดในฤดูแล้ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2562 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการผลิตและการตลาดพืชฤดูแล้ง ปี2562/63 และวางแผนดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง เพื่อลดผลผลิตข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาดในฤดูแล้ง

  • 72721870_1329131800598112_8982670000728834048_o.jpg
  • 73361285_1329131777264781_986451514266484736_o.jpg
  • 73460478_1329131757264783_7711951811074064384_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019