เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายเสน่ห์ แสงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อติดตามผลการประกอบการ การบริหารจัดการตลาด และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นที่

รองอธิบดียกนิ้ว เยือนลำปางตรวจตลาดเกษตร ขายดีเกินคาด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายเสน่ห์ แสงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อติดตามผลการประกอบการ การบริหารจัดการตลาด และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นที่

การดำเนินการตลาดเกษตรกรเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เป็น "ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร)ประจำจังหวัด" ให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะทางด้านการตลาดที่ได้มาตรฐาน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยตรง เป็นการกระจายผลผลิตคุณภาพสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม โดยกำหนดตลาดเกษตรกรไว้หลายจังหวัดและตลาดเกษตรกรลำปางเป็นหนึ่งในโครงการ

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปางผู้ให้การต้อนรับรองอธิบดี ได้เปิดเผยว่า ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร มีคณะกรรมการบริหารภายใต้การดูแลของสำนักงานเกษตรจังหวัด ที่ผ่านมาตลาดแห่งนี้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย "ตลาดนำการเกษตร" และสโลแกน "เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย" สินค้าที่จะเข้ามาจำหน่ายต้องมีการผลิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานทุกชนิด ทั้งสินค้าที่เป็นอาหารและไม่เป็นอาหาร ผู้จำหน่ายอาหารปรุงสุกต้องผ่านการอบรมสุขาภิบาลเบื้องต้น และทุกรายต้องได้รับการพัฒนาตามคำแนะนำของกรรมการ

ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้ารวม 78 ราย 101 โต๊ะ โดยเปิดจำหน่ายทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 06.00-14.00 น. มียอดขายเฉลี่ยสัปดาห์ละ 200,000 บาท มียอดจำหน่ายรวมถึงปัจจุบัน 6,501,334 บาท และในโอกาสดังกล่าวรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานตลาด คุณภาพสินค้า และชี้แนะแนวทางการบริหารตลาดให้แก่คณะกรรมการ และเกษตรกรผู้จำหน่ายผลผลิตอีกด้วย

  • 73238651_1373404736170818_7526086993965481984_n.jpg
  • 77224389_1373405092837449_2674786652764766208_n.jpg
  • 78260269_1373404699504155_8032072499787202560_n.jpg
  • 78278903_1373404799504145_7813462164819148800_n.jpg
  • 78537872_1373405059504119_610775294730567680_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/12/2019