วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระราชวังดุสิต

  • 44543204_581194758982389_3890620292862574592_o.jpg
  • 44566125_581194482315750_7783257811604996096_o.jpg
  • 44571518_581194355649096_9076478370010628096_o.jpg
  • 44602199_581194408982424_2475766428137947136_o.jpg
  • 44615228_581194648982400_7810196172903022592_o.jpg
  • 44633516_581194768982388_8567566299243216896_o.jpg
  • 44648991_581194688982396_4712806990437416960_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018