นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเสวนา “เกษตรอัจฉริยะพร้อมหรือยังสำหรับการเกษตรไทย”

(23 พฤษภาคม 2561) นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา “ความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะ ในประเทศไทย” พร้อมร่วมเสวนา “เกษตรอัจฉริยะพร้อมหรือยังสำหรับการเกษตรไทย” ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ภาพ/ข่าว:กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

  • 763A7443.JPG
  • 763A7448.JPG
  • 763A7473.JPG
  • 763A7505.JPG
  • 763A7515.JPG
  • 763A7524.JPG
  • 763A7527.JPG
  • 763A7528.JPG
  • 763A7490.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/05/2018