นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานค่ายเยาวชน (4-H Summer camp 2017 )

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานค่ายเยาวชน (4-H Summer  camp 2017 ) พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ "การพัฒนา 4-H ของประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อรู้ (Learning to know) การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง (Learn to do) การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (Learn to live together)และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learn to be) โดยมี 7 ประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ไทย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน อินเดีย และเนปาล รวม 80 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว

 • IMG_3226.JPG
 • cats1.jpg
 • IMG_3020.JPG
 • IMG_3023.JPG
 • IMG_3310.JPG
 • Untitled-2.jpg
 • IMG_3137.JPG
 • IMG_3342.JPG
 • IMG_3349.JPG
 • IMG_3112.JPG
 • IMG_3345.JPG
 • IMG_3349.JPG
 • IMG_3356.JPG
 • IMG_3358.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/07/2017