วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคคลเป้าหมายในการสัมมนาคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับเขต/จังหวัด จำนวน 137 คน

  • 46444407_594614540973744_4190504607505448960_o.jpg
  • 46446982_594615267640338_300086624782385152_o.jpg
  • 46452236_594615490973649_9196143163968847872_o.jpg
  • 46456126_594614934307038_456698591436603392_o.jpg
  • 46460711_594614514307080_1859375004106358784_o.jpg
  • 46480481_594614410973757_3955807571314475008_o.jpg
  • 46491448_594614400973758_40484091149156352_o.jpg
  • 46492684_594614487640416_5223304093115613184_o.jpg
  • 46501298_594615124307019_6572056529959124992_o.jpg
  • 46503930_594614430973755_5839308222766252032_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018