นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม เมื่อวันที่ วันที่ 13 มกราคม 2562

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม ศพก. และโครงการ 9101 ฯ อำเภอแม่แจ่ม วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ในการนี้นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ,นายธรรมนูญ สนธิคุณ เกษตรอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล โดยมีนายชุมพล กาวิน่าน ประธานศพก.อำเภอแม่แจ่มให้ข้อมูลว่า ศพก.อำเภอแม่แจ่ม มีกิจกรรมหลักภายในศูนย์ฯ คือการทำไร่นาสวนผสม,การปลูกพืชหมุนเวียนและการเลี้ยงสัตว์ อาธิเช่น ไก่ไข่ ปลา กบ ทั้งนี้เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้ภายใน ศพก.ได้ ซึ่ง ศพก.แห่งนี้ยังอยู่ในพื้นที่ของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และในปี 2561 ยังได้รับงบประมาณ จากโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มาสนับสนุนต่อยอดโครงการอีกด้วย ทั้งนี้รองอธิบดี ยังได้เน้นย้ำให้ ศพก.อำเภอแม่แจ่ม เป็นต้นแบบและตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่ในการ ลด การใช้สารเคมี ในพื้นที่การเกษตร ของอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งถือได้ว่า เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ที่จะไหลลงสู่พื้นที่ในเมือง เพื่อความปลอดภัยแก่พี่น้องเกษตรกร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเมืองอีกด้วย รองอธิบดี กล่าว

ภาพ/ข่าว:สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

 • 49025894_627369234364941_2228292852083851264_o.jpg
 • 49579408_627368964364968_1583864044752732160_o.jpg
 • 49829611_627369157698282_3672465748413906944_o.jpg
 • 49829615_627369034364961_6906640267638472704_o.jpg
 • 49864804_627369394364925_7783421767686553600_o.jpg
 • 49898726_627369147698283_6527886437746999296_o.jpg
 • 50014554_627369384364926_7636028883908689920_o.jpg
 • 50020375_627368971031634_5772776095564693504_o.jpg
 • 50112155_627369317698266_9087034227098124288_o.jpg
 • 50120397_627369091031622_3517763620572233728_o.jpg
 • 50183041_627369224364942_5601113386684252160_o.jpg
 • 50249896_627369354364929_2721693339224113152_o.jpg
 • 50461639_627368924364972_8421458847637438464_o.jpg
 • 50543039_627369044364960_7511724541723279360_o.jpg
 • 50626141_627369101031621_872946644008566784_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/01/2019