เกษตรเปิดตัวโครงการจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด

เกษตรเปิดตัวโครงการจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 จังหวัด

จากการที่ประชาชนในพื้นที่ 21 จังหวัดได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นผลจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและฟื้นฟูอาชีพอย่างเร่งด่วน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือไว้แล้ว และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้บูรณาการในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดทำ “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ขึ้น โดยมีพิธีเปิดโครงการ‪ในวันที่ 23 กันยายน 2562‬ ณ สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดเวทีกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกันในอีก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม ส่วนอีก 11 จังหวัด ได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณในช่วงการมอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรฯ และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทราบพร้อมกันด้วย

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดเร่งลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืช จัดเตรียมพันธุ์พืช จำนวน 28 ชนิด รวม 85,360 ต้น และเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 3,045 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วย

 • 70329051_773898536378676_4508267999123210240_o.jpg
 • 70607563_773898809711982_299180300783583232_o.jpg
 • 70615754_773898223045374_5041099425661845504_o.jpg
 • 70626920_773898586378671_3334792039463124992_o.jpg
 • 70629633_773898429712020_2871555541434368000_o.jpg
 • 70641537_773898646378665_6293528652432801792_o.jpg
 • 70683818_773898206378709_7692092784240492544_o.jpg
 • 70792221_773898319712031_6941541339389493248_o.jpg
 • 71146096_773898999711963_4116831586073182208_o.jpg
 • 71169744_773899116378618_927456419014246400_o.jpg
 • 71496675_773898776378652_5849619253832974336_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/09/2019