11 มิถุนายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สัมภาษณ์ออนไลน์ สดผ่าน เว็บไซต์ เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ประเด็น บทเรียนโควิด 19 เกษตรกรไทยต้องสู้อย่างไร ผ่านมุมมองจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

11 มิถุนายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สัมภาษณ์ออนไลน์ สดผ่าน เว็บไซต์ เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ประเด็น บทเรียนโควิด 19 เกษตรกรไทยต้องสู้อย่างไร ผ่านมุมมองจาก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

  • 101657746_548558779147019_7124235986460707482_o.jpg
  • 101824336_548558822480348_7277887685390280037_o.jpg
  • 102758529_548558872480343_6827809243959479313_o.jpg
  • 104267212_548559099146987_2987613684838663044_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/06/2020

 X