วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่\" ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางในการทำงาน ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 210 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการทำงานต่อไป

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางในการทำงาน ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 210 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการทำงานต่อไป

  • 76730138_1383637531814205_1309871991993401344_o.jpg
  • 76751781_1383637888480836_6493910617915654144_o.jpg
  • 78332887_1383637818480843_516635547247050752_o.jpg
  • 78766286_1383695875141704_5773570162003279872_o.jpg
  • 79151771_1383637435147548_6282165534767185920_o.jpg
  • 79596678_1383637111814247_7545864880276897792_o.jpg
  • 79798203_1383637658480859_3721810193885954048_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/12/2019