วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานอายุกว่า 35 ปี ของนายธวัชชัย เทศรำลึก และร่วมปลูกต้นทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ซึ่งผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการแล้ว โดยมีจุดเด่นคือ สีเหลืองทอง เม็ดเล็ก รสชาติมันอมหวาน คุณภาพดีมากกว่าพันธุ์หมอนทอง

ทุเรียน "ทองบางสะพาน" อร่อย หวาน มัน

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพานอายุกว่า 35 ปี ของนายธวัชชัย เทศรำลึก และร่วมปลูกต้นทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ซึ่งผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการแล้ว โดยมีจุดเด่นคือ สีเหลืองทอง เม็ดเล็ก รสชาติมันอมหวาน คุณภาพดีมากกว่าพันธุ์หมอนทอง

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสาม
แยกบ้านสวน ต.ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field Day) ปี 2562 และงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร "การอบรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบ" ปี 2562 ด้วย

สำหรับงาน field day ครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี นิทรรศการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อาทิ การเลี้ยงผึ้งโพรง เพื่อเพิ่มรายได้ การปลูกพืชทางเลือก "โกโก้" และตลาดสีเขียว (การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า/ สถาบันเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน/ YSF/ SF ฯลฯ) และ 5 สถานีเรียนรู้ที่ คือ

-สถานีเรียนรู้ที่1 พันธุ์ดี...ผลก็ดี (การคัดเลือกพันธุ์และการปลูกข้าว)
-สถานีเรียนรู้ที่ 2 :ใช้...ชีววิธีดูแล การดูแล และการป้องการกำจัดศัตรูข้าวโดยชีววิธี)
-สถานีเรียนรู้ที่3 :ขายดีแน่...ข้าวอินทรีย์ (การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่า การผลิตข้าว อินทรีย์ และการแปรรูป)
-สถานีเรียนรู้ที่ 4 :จัดสรรพื้นที่...เกษตรทฤษฎีใหม่ (การจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตร ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่)
-สถานีเรียนรู้ที่5 จัดการได้...ไม่ต้องเผา ลดการเผา และการจัดการเศษซากวัสดุ)

  • 64930384_1242243132620313_5810041864639741952_n.jpg
  • 65016276_1242243212620305_2230123401505144832_n.jpg
  • 65137257_1242243162620310_6687590265458262016_n.jpg
  • 65206464_1242243239286969_3847177080915623936_n.jpg
  • 65266010_1242243422620284_6493582426579664896_n.jpg
  • 65308282_1242243485953611_1103957833755394048_n.jpg
  • 65656276_1242243289286964_146465372705390592_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019