เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และ งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และ งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  • 79912752_846312915803904_1997431904588005376_o.jpg
  • 79987325_846312542470608_4989067511778508800_o.jpg
  • 80063942_846312662470596_2892333158693339136_o.jpg
  • 80232452_846312609137268_500637803386765312_o.jpg
  • 80243604_846313079137221_6820625172349845504_o.jpg
  • 80360276_846312565803939_6605073541291311104_o.jpg
  • 80672857_846312852470577_4382803496076836864_o.jpg
  • 81038683_846312792470583_2583259757225705472_o.jpg
  • 81183995_846312955803900_5509375741394944000_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/12/2019