วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดจากผลกระทบจากพายุโพดุล-คาจิกิ ประจำปี 2562 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้มีสินค้าอุปโภคบริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับพื้นที่และยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบบทั้งพืช สัตว์ ประมง ฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล-คาจิกิ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำลดจากผลกระทบจากพายุโพดุล-คาจิกิ ประจำปี 2562 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้มีสินค้าอุปโภคบริโภคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับพื้นที่และยั่งยืน

โดยใช้พื้นที่ของนางบัวเรียน จันทร์ศิลา เกษตรกรต้นแบบ ตั้งอยู่ม.1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 6ไร่2งานซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น การดำเนินการมีการผลิตสินค้าเกษตรในแปลงต้นแบบ จำนวนไม่น้อยกว่า20ชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว พริก แตงโม ดาวเรืองตัดดอก ข้าวโพด หญ้าเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา กบ ฯลฯ โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบทั้งจังหวัดจำนวน10จุด/แปลง

  • 79317296_842700402831822_8711202787444129792_o.jpg
  • 79410458_842700356165160_8745385521619927040_o.jpg
  • 79633620_842700552831807_1461247598944845824_o.jpg
  • 79664227_842700606165135_1953441251814539264_o.jpg
  • 79825491_842700479498481_7230796043766464512_o.jpg
  • 79981980_842700276165168_1319912148062699520_o.jpg
  • 79985286_842700872831775_6073475934302765056_o.jpg
  • 80210307_842700252831837_5615235930643234816_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2019