นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาและบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 ณ แปลงเรียนรู้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวโพดหลังฤดูทำนาให้แก่เกษตรกรตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาและบริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังห้องประชุมโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ในจังหวัดสระบุรี

 • 51126586_643755009393030_1535240238958379008_o.jpg
 • 51635284_643755259393005_255980939899830272_o.jpg
 • 51656871_643755936059604_1547189413501468672_o.jpg
 • 51670273_643755569392974_4112902713199558656_o.jpg
 • 51672252_643755532726311_8259148412864167936_o.jpg
 • 51694288_643755656059632_9094363653213257728_o.jpg
 • 51734055_643755119393019_5536987171312893952_o.jpg
 • 51739666_643755416059656_5058253361833312256_o.jpg
 • 51743211_643755132726351_6309450822048546816_o.jpg
 • 51759684_643755112726353_7724584606971723776_o.jpg
 • 51807927_643755876059610_9204867904699367424_o.jpg
 • 51828299_643755649392966_6224186461273456640_o (1).jpg
 • 51828299_643755649392966_6224186461273456640_o.jpg
 • 51847281_643755249393006_6200413452217876480_o.jpg
 • 51847286_643755386059659_2400790880563757056_o.jpg
 • 51874716_643755829392948_7936921141476589568_o (1).jpg
 • 51874716_643755829392948_7936921141476589568_o.jpg
 • 51908202_643755279393003_5898681919385632768_o.jpg
 • 51934366_643755406059657_2596765007010070528_o.jpg
 • 51956027_643755849392946_4473490261653061632_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019