เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 63 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือหน่วยงานภายในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและแนวทางปฏิบัติในแต่ละพื้นที่เตรียมรับมือภัยแล้ง-น้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร หารือหน่วยงานภาคี เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง-น้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หารือหน่วยงานภายในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและแนวทางปฏิบัติในแต่ละพื้นที่เตรียมรับมือภัยแล้ง-น้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 81621479_862491770852685_5256870301915938816_o.jpg
  • 82038914_862493107519218_5043675328002654208_o.jpg
  • 82187791_862491317519397_4523913890672672768_o.jpg
  • 82297094_862491940852668_9023893380303683584_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020