นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 7)

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 7) พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่กสก.ร่วมพิธีเปิดอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  • IMG_2659.jpg
  • IMG_2678.jpg
  • IMG_2695.jpg
  • IMG_2952.JPG
  • IMG_2954.JPG
  • IMG_2959.JPG
  • IMG_2846.jpg
  • IMG_3008.jpg
  • IMG_3082.jpg
  • wqe.php

Update Date : บันทึกเมื่อ : 12/09/2018