นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"สัมฤทธิผลของการพัฒนาเกาตรแปลงใหญ่" ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 69 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 • DSC_8522.JPG
 • DSC_8525.JPG
 • DSC_8530.JPG
 • DSC_8532.JPG
 • DSC_8535.JPG
 • DSC_8536.JPG
 • DSC_8547.JPG
 • DSC_8549.JPG
 • DSC_8550.JPG
 • DSC_8519.JPG
 • DSC_8552.JPG
 • DSC_8571.JPG
 • DSC_8574.JPG
 • DSC_8584.JPG
 • DSC_8607.JPG
 • DSC_8615.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 16/06/2017