วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา พร้อมประกาศปิดโครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ณ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

 • 41385863_561728247595707_8923032417023819776_o.jpg
 • 41416338_561727984262400_7520605516184158208_o.jpg
 • 41448791_561728560929009_1427323920016474112_o.jpg
 • 41450095_561728400929025_3683676643848617984_o.jpg
 • 41450657_561728784262320_1617885571626041344_o.jpg
 • 41465067_561728057595726_6374715379847004160_o.jpg
 • 41469683_561728517595680_8848256473759744000_o.jpg
 • 41489443_561728847595647_7975531613272408064_o.jpg
 • 41498850_561727750929090_2504397487586934784_o.jpg
 • 41500314_561728640929001_6272283184386277376_o.jpg
 • 41503585_561728614262337_175610127422849024_o.jpg
 • 41515055_561727777595754_8648108236102172672_o.jpg
 • 41521025_561727924262406_975816140154470400_o.jpg
 • 41527374_561728130929052_8444875275623202816_o.jpg
 • 41642491_561728320929033_9181387550420369408_o.jpg
 • 41645159_561728814262317_5718272574031396864_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018