วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้ระบบค้าส่งออนไลน์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หารือร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ระบบการขายผลไม้บนตลาดออนไลน์ และพิจารณางบประมาณดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้ระบบค้าส่งออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • 97536398_534980673838163_2446436762193494016_o.jpg
  • 97626452_534980667171497_648622881550368768_o.jpg
  • 97710114_534980433838187_8140627115293802496_o.jpg
  • 97998815_534980247171539_4115992186254786560_o.jpg
  • 98345422_534980383838192_9112671823190818816_o.jpg
  • 98979145_534980633838167_6430481892348264448_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/05/2020