นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมกองขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2561

09.00 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมกองขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงการจัดตั้งกองขยายพันธุ์พืช บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมของศูนย์ขยายพันธ์ุพืชทั้ง 10 ศูนย์ รวมทั้งแผนการผลิตขยายพันธุ์พืชปี 2561 ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ขยายพันธ์ุพืช ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร อาคาร 8 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • DSC_4507.JPG
  • DSC_4497.JPG
  • DSC_4501.JPG
  • DSC_4502.JPG
  • DSC_4509.JPG
  • DSC_4508.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/03/2018