เกษตรฯ ชูตลาดนำการผลิต หนุนปลูกข้าวโพดหลังนา ชาวนครสวรรค์มั่นใจรายได้แน่นอน

เกษตรฯ ชูตลาดนำการผลิต หนุนปลูกข้าวโพดหลังนา ชาวนครสวรรค์มั่นใจรายได้แน่นอน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการเปิดงานวันรณรงค์และเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยกล่าวว่า ในประเทศไทย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกแทนข้าวนาปรังหรือการปลูกข้าวรอบสอง โดยได้ใช้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรว่ามีตลาดรองรับแน่นอน ผลผลิตไม่ล้นตลาด

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/62 ทั้งหมด 14 อำเภอ พื้นที่ 76,866 ไร่ เกษตรกร 4,136 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2560/61 จำนวน 20,508 ไร่ หรือร้อยละ 36.42 สำหรับในปีการผลิต 2561/62 คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 92,239.20 ตัน คิดเป็นมูลค่า 664.12 ล้านบาท

  • 52849918_1162357217275572_9022675499377229824_n.jpg
  • 53146130_1162357090608918_7740867618264842240_n.jpg
  • 53233289_1162357127275581_7124459534055112704_n.jpg
  • 53356755_1162357187275575_6310940475620589568_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/03/2019