นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพบปะพูดคุยให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะที่เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2560

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าพบปะพูดคุยให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะที่เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2560 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรด์ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

  • timeline_25600831_232010.jpg
  • timeline_25600831_232015.jpg
  • timeline_25600831_232020.jpg
  • timeline_25600831_232025.jpg
  • timeline_25600831_232028.jpg
  • timeline_25600831_232029.jpg
  • timeline_25600831_232031.jpg
  • timeline_25600831_232033.jpg
  • timeline_25600831_232035.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/09/2017