วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูทำนา โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 42858931_571294379972427_1728605142707601408_o.jpg
  • 42903834_571294563305742_3430607502796914688_o.jpg
  • 42911723_571294826639049_918112249510363136_o.jpg
  • 42917413_571294679972397_5029998734792982528_o.jpg
  • 42943836_571294463305752_702241940468400128_o.jpg
  • 43000361_571294999972365_7196558535872741376_o.jpg
  • 43015992_571294733305725_7002737553841324032_o.jpg
  • 43033967_571294599972405_5654106226485624832_o.jpg
  • 43043436_571294446639087_2339395650212331520_o.jpg
  • 43047653_571294539972411_692422915085303808_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018