วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) และตรวจพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน คลองภูมินารถดำริ (คลองระบายน้ำ ร.1) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการวางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ (ระยะที่ 2) และตรวจพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน คลองภูมินารถดำริ (คลองระบายน้ำ ร.1) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการวางแผนเตรียมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน จังหวัดสงขลา

  • 78601586_832249283876934_3698259075725787136_o.jpg
  • 78781274_832248950543634_6690445649910956032_o.jpg
  • 79029948_832248880543641_4220607500707168256_o.jpg
  • 79473681_832248617210334_6836181191708639232_o.jpg
  • 79704964_832248650543664_5784782899978960896_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/12/2019