วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรต้อนรับ Mr. Nie Chang Cheng นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เมืองบายานเนอร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรจากเมืองบายานเนอร์ จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนแนวทางการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่เมืองบายานเนอร์ในอนาคต ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนจากมองโกเลียใน ประเทศจีน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มองหาลู่ทางสร้างความร่วมมือในอนาคต

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรต้อนรับ Mr. Nie Chang Cheng นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก เมืองบายานเนอร์ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรจากเมืองบายานเนอร์ จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนแนวทางการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่เมืองบายานเนอร์ในอนาคต ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 69754481_1348808305297128_5873823898511867904_n.jpg
  • 73191008_1348808325297126_2983975550197956608_n.jpg
  • 73375583_1348808375297121_5745241833324150784_n.jpg
  • 74325490_1348808488630443_4451871075617210368_n.jpg
  • 75233514_1348808358630456_3495538225672355840_n.jpg
  • 75402274_1348808408630451_1330172073313566720_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/11/2019