นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวฯ ณ ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

 • timeline_25600823_123340.jpg
 • timeline_25600823_123458.jpg
 • timeline_25600823_123516.jpg
 • timeline_25600823_123522.jpg
 • timeline_25600823_123529.jpg
 • timeline_25600823_123542.jpg
 • timeline_25600823_123602.jpg
 • timeline_25600823_123616.jpg
 • timeline_25600823_123628.jpg
 • timeline_25600823_123638.jpg
 • timeline_25600823_123645.jpg
 • timeline_25600823_123651.jpg
 • timeline_25600823_123655.jpg
 • timeline_25600823_123659.jpg
 • timeline_25600823_123702.jpg
 • timeline_25600823_123706.jpg
 • timeline_25600823_123713.jpg
 • timeline_25600823_123721.jpg
 • timeline_25600823_123725.jpg
 • timeline_25600823_123733.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/09/2017