วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยี การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยอาศัยเทคโนโลยี การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร พัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร เปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรของไทยให้กลายเป็นเกษตรอัจฉริยะ

  • 54798873_1177803505730943_7116869489324457984_n.jpg
  • 55875076_1177803589064268_5924804331386699776_n.jpg
  • 55875545_1177803525730941_4664353888118243328_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019