วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา9.30น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครั้งที่1 โดย \"ช่างเกษตรท้องถิ่น\"ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา9.30น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครั้งที่1 โดย "ช่างเกษตรท้องถิ่น"ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี

 • 79499324_842721762829686_8306972461388267520_o.jpg
 • 79505937_842721869496342_1859766490375389184_o.jpg
 • 79886868_842722579496271_1325632610709274624_o.jpg
 • 79903047_842721792829683_3491197181967204352_o.jpg
 • 79956065_842722002829662_139856384404488192_o.jpg
 • 79991941_842721966162999_9014865668285136896_o.jpg
 • 80188507_842721936163002_3399793693723459584_o.jpg
 • 80390966_842722106162985_8017239606892167168_o.jpg
 • 80869463_842722179496311_7998890750689411072_o.jpg
 • 80999782_842722429496286_5319411644290301952_o.jpg
 • 81039922_842722339496295_2095476443063517184_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2019