ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล ครั้งที่ 1

4 กรกฎาคม 2561

9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล ครั้งที่ 1
ณ.โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งพัฒนาและยกระดับศักยภาพให้กับ Young smart farmer ที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการตลาดสากล ในยุคดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • DSC_1933.jpg
  • DSC_1944.jpg
  • DSC_1955.jpg
  • DSC_1948.jpg
  • DSC_1957.jpg
  • DSC_1989.jpg
  • DSC_1961.jpg
  • DSC_2005.jpg
  • DSC_2001.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/07/2018