วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการวางแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการวางแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ อาทิ มาตราการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด การเตรียมการบริหารจัดการผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต การจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (การวาดแปลง) โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) พรบ.วิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 และการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดจันทบุรี

  • 57798628_1196563817188245_8019605992138342400_n.jpg
  • 58375139_1196578930520067_6942036781046956032_n.jpg
  • 58543143_1196578957186731_4543190077559275520_n.jpg
  • 58619828_1196579060520054_1511336834695692288_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019