เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ข้าราชการ ที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายกจังหวัดนาครนายก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม ข้าราชการ ที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายกจังหวัดนาครนายก

  • 127234910_662739234395639_3270320221143863331_o.jpg
  • 127815972_662738434395719_8167348760949458537_o.jpg
  • 128214291_662737674395795_939409929153259789_o.jpg
  • 128567265_662738607729035_7259002840963867603_o.jpg
  • 128797489_662737907729105_1870833747832175726_o.jpg
  • 128858221_662737884395774_3291718785237243281_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020