เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร (Home & House Care) ณ โรงเเรมทีเค พาเลซ เเอน คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

             นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร (Home & House Care) ณ โรงเเรมทีเค พาเลซ เเอน คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ซึ่งมีนางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20-25 พฤษภาคม 2561ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูเเละพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ปี 2561-2563,การจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร,เครื่องมือที่ใช้ในงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร,การขับเคลื่อนงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรโดยระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร เเละสร้างทีมผู้จัดการงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร (Core team) ระดับประเทศด้วย

  • DSC_0426.jpg
  • DSC_0437.jpg
  • DSC_0440.jpg
  • DSC_0451.jpg
  • DSC_0445.jpg
  • DSC_0326.jpg
  • DSC_0384.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 21/05/2018