วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากเกษตรจังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีการระบาดในแปลงนาข้าว พันธุ์ กข.15 สาเหตุเกิดจากเกษตรกรเร่งใส่ปุ๋ยยูเรีย (ปุ๋ยไนโตรเจน) ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมา เพื่อหวังจะให้ต้นข้าวฟื้นตัวเร็ว จึงทำให้เกิดการระบาดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ และอำเภอปราสาท ขณะนี้จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเขตประสบภัยพิบัติแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

รัฐมนตรีช่วยเกษตรลงพื้นที่สุรินทร์ ติดตามสถานการณ์โรคไหม้คอรวงข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากเกษตรจังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีการระบาดในแปลงนาข้าว พันธุ์ กข.15 สาเหตุเกิดจากเกษตรกรเร่งใส่ปุ๋ยยูเรีย (ปุ๋ยไนโตรเจน) ภายหลังจากที่มีฝนตกลงมา เพื่อหวังจะให้ต้นข้าวฟื้นตัวเร็ว จึงทำให้เกิดการระบาดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ สำโรงทาบ และอำเภอปราสาท ขณะนี้จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเขตประสบภัยพิบัติแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือต่อไป

โดยภายหลังรับฟังการรายงานสรุปสถานการณ์แล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่แปลงนาที่ได้รับผลกระทบให้กำลังใจเกษตรกร พร้อมชมการสาธิตฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาในแปลงนาที่พบโรคไหม้คอรวงข้าวในพื้นที่บ้านอู่โลก ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน และพื้นที่บ้านหนองเสือ ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ด้วย

  • 72984308_800126653755864_6172258455533912064_o.jpg
  • 74218617_800126033755926_4061085702299844608_o.jpg
  • 74349814_1336138639897428_5704431251646054400_o.jpg
  • 74376070_800126667089196_5505538866720800768_o.jpg
  • 75210818_800126350422561_7477976376633458688_o.jpg
  • 75262113_800125943755935_1174725666294202368_o.jpg
  • 76648964_800126100422586_930858904991039488_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019