กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนวันจริง “งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562” ในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานเลขานุการ งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรฯ

พร้อมแล้ว!!!! งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562
.
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนวันจริง “งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562” ในวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานเลขานุการ งานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรฯ พบว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในงานเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว ทั้งงานพิธีการรับเสด็จฯ นิทรรศการ วิชาการ การประกวดแข่งขัน และกิจกรรมนันทนาการนานาชนิด พร้อมต้อนรับยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 800 คน

  • 66939315_1257074137803879_3205869855815237632_n.jpg
  • 67316432_1257074114470548_6744790996388675584_n.jpg
  • 67587188_1257074104470549_1316517972847624192_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019