วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ปี 2562 และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 นครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี รวมทั้งแนะนำศูนย์ขยายพันธุ์พืช แก่หน่วยงานภายนอก มีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายพันธุ์พืช

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ปี 2562 และเปิดบ้านศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 นครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี รวมทั้งแนะนำศูนย์ขยายพันธุ์พืช แก่หน่วยงานภายนอก มีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายพันธุ์พืช เช่น เรื่องการขยายพันธุ์หน้าวัวและสับปะรดสี กิจกรรมเยี่ยมชมการผลิตและขยายพันธุ์พืชในโรงเรือน และแปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนต้นพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และจากการเพาะเมล็ดเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า กล้วยเล็บมือนาง พริกขี้หนู และมะเขือเปราะ

สำหรับพืชอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ คือส้มโอทับทิมสยาม เป็นพืชเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสายพันธุ์ส้มโอ ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ปลูกได้ดี ในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะประจำพันธุ์ที่โดดเด่น คือเนื้อผลมีสีชมพูเข้มจนถึง แดง เหมือนสีทับทิม ผิวผลส้มโอมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมคล้ายกำมะหยี่ รสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

  • 69137996_1287629838081642_5675473005883424768_n.jpg
  • 69274020_1287630398081586_52517979627192320_n.jpg
  • 69277756_1287629784748314_8776109956718919680_n.jpg
  • 69323502_1287630094748283_6548281592463228928_n.jpg
  • 69896073_1287630258081600_8658145802306191360_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/09/2019