วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศึกษาระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)​ เป็นประธานการประชุมฯ

  • 128687478_664686514200911_3042777161693008702_o.jpg
  • 128944999_664686494200913_4311028553614550459_o.jpg
  • 129274106_664686474200915_153364672780354795_o.jpg
  • 129840858_664686530867576_574552127865425157_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020

 X