วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกันในการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จำนวน 1,000 ชุด จากสมาคมอารักขาพืชไทย โดยมี ดร.เสาวลักษณ์ พรกุลวัฒน์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทยเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นำอุปกรณ์ชุดป้องกันเหล่านี้ไปมอบให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป

 • 51510788_644671609301370_5101919521237630976_o.jpg
 • 51749974_644671595968038_3281246849687617536_o.jpg
 • 51791367_644671699301361_911593962328817664_o.jpg
 • 51828275_644671679301363_6509023564153225216_o.jpg
 • 51830195_644671789301352_1942323449795969024_o.jpg
 • 51902539_644671622634702_1824021088183517184_o.jpg
 • 51964413_644671395968058_511487827079331840_o.jpg
 • 51966212_644671799301351_557788966099615744_o.jpg
 • 51977482_644671499301381_7317102853233836032_o.jpg
 • 52016090_644671525968045_998193710040612864_o.jpg
 • 52057123_644671409301390_2417774139029848064_o.jpg
 • 52363115_644671415968056_4404196904271872_o.jpg
 • 52366940_644671689301362_7854083467288510464_o.jpg
 • 52455040_644671512634713_3898223763660996608_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019