นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช​อันเนื่องมาจาก​พระราชดำริ​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ (อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมกับหน่วยงานร่วมฉลองพระราชดำริต่าง ๆ จาก​กระทรวง​เกษตรและสหกรณ์​ และกระทรวงอื่น ๆ

เกษตรฯ เดินหน้าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

นางดาเรศร์​ กิตติโยภาส​ รองอธิบดี​กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ ร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช​อันเนื่องมาจาก​พระราชดำริ​ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ (อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมกับหน่วยงานร่วมฉลองพระราชดำริต่าง ๆ จาก​กระทรวง​เกษตรและสหกรณ์​ และกระทรวงอื่น ๆ โดยในปีที่ผ่านมา 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร​ ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่าง ๆ ทั้งพันธุ์พืชสวน พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ ไว้ ณ ศูนยส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และศูนย์ฯ ของกรมรวม 8 แห่ง ซึ่งในปี 2562 นี้ เกษตร​จังหวัด​นครราชสีมา​ เตรียมพันธุ์พืชสำคัญของจังหวัด เพื่อเข้าร่วมเป็นศูนย์ฯ รวมรวมพันธุ์ไม้แห่งที่ 9 นอกจากนี้ ในปี 2562 กรมยังวางแผนจะเข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยาการไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม 2562 ณ มทร.อีสาน ด้วย
ในช่วงบ่าย นางดาเรศร์​ เข้าให้กำลังใจ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา​ ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำเกษตรและบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐจนประสบความสำเร็จมีเงินหมุนเวียน โดยเริ่มจากการปลูกเห็ดภูฏานจำหน่ายในโครงการรัฐกระทั่งมีเงินทุนที่จะเอาไปหมุนเวียนโดยกลุ่มเห็นว่าพืชผักที่ปลูกสามารถนำมาทำขนมได้เพราะมีแม่บ้านในกลุ่มมีความสามารถทำขนมหลายราย ประกอบกับเห้นว่าพื้นที่บ้านโพนสูงอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย และมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน คนต่างพื้นที่มาเรียนรู้ดูงานบ่อยครั้ง จึงวางแผนขยายอาชีพสู่การทำเกษตรท่องเที่ยว มีเส้นทางปั่นจักรยาน และโฮมสเตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต

  • 53886958_1177419229102704_8203866802170626048_n.jpg
  • 55759815_1177419522436008_4661784479767986176_n.jpg
  • 55782415_1177419142436046_4807381564704948224_n.jpg
  • 56157882_1177419185769375_3019698880552894464_n.jpg
  • 56190032_1177419019102725_559877866393698304_n.jpg
  • 56232423_1177419355769358_2639651470936375296_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019