วันที่ 9 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยกองแผนงาน ร่วม Stand by วันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระ 2-3 ณ อาคารรัฐสภา (ห้องเกียกกาย 308)

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยกองแผนงาน ร่วม Stand by วันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระ 2-3 ณ อาคารรัฐสภา (ห้องเกียกกาย 308)

  • 81458016_862392264195969_7878997155233398784_o.jpg
  • 81496116_862392177529311_6714415901044637696_o.jpg
  • 81544269_862392140862648_7759817911622959104_o.jpg
  • 81983426_862392224195973_7402552640631996416_o.jpg
  • 82067878_862392130862649_6424172074289332224_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020