วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โดยในภาคเช้า ลงพื้นที่ดูงานสวนชนาภัทร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ของคุณเมจิรา สงวนชม (YSF) โดยได้นำต้นหม่อนมาปลูกเพื่อเป็นไม้ขุดล้อม ต่อมาเมื่อไม้สามารถให้ผลผลิตได้ จึงนำมาแปรรูปให้มีความหลากหลาย เกิดเป็นสินค้าติดตลาดสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังขายกิ่งพันธุ์ที่ปักชำเองอีกด้วย ในภาคบ่าย ลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (IFOAM) และได้ส่งสมุนไพรจำนวน 15 ชนิดให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โดยในภาคเช้า ลงพื้นที่ดูงานสวนชนาภัทร ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ของคุณเมจิรา สงวนชม (YSF) โดยได้นำต้นหม่อนมาปลูกเพื่อเป็นไม้ขุดล้อม ต่อมาเมื่อไม้สามารถให้ผลผลิตได้ จึงนำมาแปรรูปให้มีความหลากหลาย เกิดเป็นสินค้าติดตลาดสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังขายกิ่งพันธุ์ที่ปักชำเองอีกด้วย

ในภาคบ่าย ลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์รายแรกของเมืองไทย ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (IFOAM) และได้ส่งสมุนไพรจำนวน 15 ชนิดให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา

  • 67574007_1270673243110635_8984154410145808384_n.jpg
  • 67750291_1270673276443965_1967103495538475008_n.jpg
  • 67930756_1270673319777294_9096217167824683008_n.jpg
  • 68564566_1270673216443971_1341682963623968768_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019