วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูล วางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนจากกรมชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หารือและกำหนดแผนควบคุมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/62 ในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ ณ อาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

 • 43101776_572630309838834_8013974959300804608_o.jpg
 • 43106296_572630033172195_4472920057499877376_o.jpg
 • 43114700_572630706505461_4248631655507427328_o.jpg
 • 43121724_572630653172133_9179221035772280832_o.jpg
 • 43127306_572630433172155_1973064828540944384_o.jpg
 • 43131575_572630616505470_1276330389060714496_o.jpg
 • 43140758_572630316505500_259056140778733568_o.jpg
 • 43145784_572630423172156_6326482944357564416_o.jpg
 • 43163712_572630233172175_579802932644413440_o.jpg
 • 43174332_572630633172135_174770160668770304_o.jpg
 • 43180698_572630213172177_4367426117292785664_o.jpg
 • 43185823_572629919838873_5921958868308459520_o (1).jpg
 • 43185823_572629919838873_5921958868308459520_o.jpg
 • 43199596_572630019838863_8550858094777729024_o.jpg
 • 43220530_572630219838843_5517622898942017536_o.jpg
 • 43242514_572630326505499_1441867984950788096_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018