วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามการปลูกพืชในแปลงเกษตรผสมผสานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีพืช 5ชนิดได้แก่ ชมพู่ทับทิมจันทร์ ฝรั่งกิมจู มะพร้าวอ่อน น้อยหน่า ทุเรียนเทศ มีพื้นที่แปลงเกษตรผสมผสานทั้งหมดจำนวน 4ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตแก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ จากนั้นร่วมปลูกแฝกเนื่องในวันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

  • 79009427_829655647469631_3915320546702655488_o.jpg
  • 78564092_829656264136236_373054391109812224_o.jpg
  • 78480985_829656220802907_6010976072722546688_o.jpg
  • 75474224_829657140802815_7036113598669651968_o.jpg
  • 77280362_829655790802950_6116808228719296512_o.jpg
  • 79427213_829656847469511_4055260077379026944_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 04/12/2019