วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ครั้งที่ 3 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการผลิตพันธุ์พืช การประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้ พร้อมพิจารณาแผนการจัดส่งพันธุ์พืชของศูนย์ปฏิบัติการที่ดำเนินการโครงการ 34 ศูนย์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของศูนย์ปฏิบัติการที่ดำเนินงานโครงการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ครั้งที่ 3 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการผลิตพันธุ์พืช การประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อถ่ายทอดความรู้ พร้อมพิจารณาแผนการจัดส่งพันธุ์พืชของศูนย์ปฏิบัติการที่ดำเนินการโครงการ 34 ศูนย์ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของศูนย์ปฏิบัติการที่ดำเนินงานโครงการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนงานตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 105894095_1569992699845353_8648919738203991223_n.jpg
  • 106007536_1569992643178692_8664517410207290314_n.jpg
  • 106083042_1569992629845360_6379406269889010471_n.jpg
  • 106136599_1569992729845350_7453423271311567182_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/06/2020

 X