นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะจากคณะผู้แทนจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH)

10.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคารวะจากคณะผู้แทนจากสมาคมการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG International GmbH) เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือเบื้องต้นก่อนการลงพื้นที่ดูงาน โครงการ Precision Farming แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ ต. ซับพุทรา อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ ในความร่วมมือด้านส่งเสริมการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูล อาทิ การพัฒนา Young Smart Farmer ข้อมูลการเพาะปลูกพืช การจัดการดิน การใช้ปุ๋ย และการสนับสนุนเครื่องจักรกลในพื้นที่อำเภอชนแดน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • DSC_7517.JPG
 • DSC_7513.JPG
 • DSC_7495.JPG
 • DSC_7497.JPG
 • DSC_7506.JPG
 • DSC_7543.JPG
 • DSC_7520.JPG
 • DSC_7523.JPG
 • DSC_7500.JPG
 • DSC_7528.JPG
 • DSC_7510.JPG
 • DSC_7531.JPG
 • DSC_7530.JPG
 • DSC_7503.JPG
 • DSC_7529.JPG
 • DSC_7499.JPG
 • DSC_7509.JPG
 • DSC_7545.JPG
 • DSC_7539.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/03/2018