วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร

 • 47484865_605376309897567_8586091442378637312_o.jpg
 • 47571336_605376206564244_358003528624504832_o.jpg
 • 47574077_605377019897496_681654491476393984_o.jpg
 • 47574505_605377269897471_6198613040582098944_o.jpg
 • 47576083_605376749897523_6551645754446839808_o.jpg
 • 47578193_605376863230845_9073453957120000000_o.jpg
 • 48053363_605376963230835_2967320650571579392_o.jpg
 • 48089685_605377609897437_5720877102329233408_o.jpg
 • 48091503_605377136564151_7314866511007449088_o.jpg
 • 48216423_605377429897455_6338401585978146816_o.jpg
 • 48270723_605376496564215_6557213969092706304_o.jpg
 • 48277746_605376399897558_1614235339050713088_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018