ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • 67107777_1261921703985789_1110928454007652352_o.jpg
  • 67244502_1261921247319168_2272690800900964352_o.jpg
  • 67285754_1261921523985807_4840341586116083712_o.jpg
  • 67314962_1261921327319160_4950632875943788544_o.jpg
  • 67699548_1261921407319152_1672983482273366016_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 25/07/2019